Δευτέρα 30 Μαΐου 2016

                                               Α Γ Ι Α    Σ Ο Φ Ι Α               ( Δημῶδες )

Σημαίνει ὁ Θιός, σημαίνει ἡ γῆς, σημαίνουν τὰ ἐπουράνια,                                                       σημαίνει κ’ ἡ Ἁγιὰ Σοφιά, τὸ μέγα μοναστῆρι,
μὲ τετρακόσια σήμαντρα κ’ ἑξῆντα δυὸ καμπάνες,                                                                       κάθε  καμπάνα καὶ παππᾶς, κάθε παππᾶς καὶ διάκος.

Ψάλλει δεξιὰ ὁ Βασιλιᾶς, ζερβὰ ὁ Πατριάρχης  
κι ἀπ’ τὴν πολλὴ τὴν ψαλμουδιὰ ἐσειόντανε οἱ κολῶνες.
Νὰ μποῦνε στὸ Χερουβικό, καὶ  νἆβγῃ ὁ Βασιλέας, 
φωνὴ τοὺς ἦρθε ἐξ οὐρανοῦ κι ἀπ’ Ἀρχαγγέλου στόμα:

Πάψετε τὸ Χερουβικό, κι ἄς χαμηλώσουν τ’  Ἅγια, 
παππᾶδες, πάρτε τά Ἱερά,  καὶ σεῖς, κεριά, σβυστεῖτε, 
γιατ’ εἶναι θέλημα Θεοῦ ἡ Πόλη νὰ τουρκέψῃ.

Μόν’ στεῖλτε λόγο στὴ Φραγκιά, νὰ ‘ρθοῦνε τρία καράβια, 
τὅνα νὰ πάρῃ τὸ Σταυρὸ καὶ τἄλλο τὸ Βαγγέλιο, 
τὸ τρίτο τὸ καλλίτερο τὴν  Ἅγια Τράπεζά μας, 
μή μᾶς τὴν πάρουν τὰ σκυλιὰ καὶ μᾶς τὴ μαγαρίσουν.
                     
Ἡ Δέσποινα ταράχτηκε καὶ δάκρυσαν οἱ εἰκόνες. 
Σώπασε, Κυρὰ Δέσποινα καὶ μὴ πολυδακρύζεις, 
πάλι, μὲ χρόνια μὲ καιρούς,  ΠΑΛΙ  ΔΙΚΑ  ΜΑΣ  ΘΑΝΑΙ.


                                                     ὁ Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος

29 Μαΐου τοῦ 1453 "ἑάλω ἡ Πόλις". Ἡ 29η Μαΐου 2016 μακάρι νὰ εἶναι ἡ τελευταία ἐπέτειος τῆς ἁλώσεως, κατὰ τὴν ὁποία ἡ Κωνσταντινούπολη δὲν εἶναι ἑλληνική.  Μὲ τὸ καλὸ τοῦ χρόνου τέτοια μέρα νὰ κάνωμε πανηγυρικὴ δοξολογία στὴν Ἁγιὰ Σοφιὰ γιὰ νὰ ἑορτάζωμε τὸ "πάλι δικιά μας εἶναι" .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου