Κυριακή 10 Απριλίου 2016

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑΖΩΑ
Ἀμνός = Ἰησοῦς Χριστός (ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ)
Ἀετός = Ὕψος τῆς θεολογικῆς γνώσεως
Περιστέρι = Εἰρήνη, Ἁγνότητα
Ταώς (παγώνι) = Ἀθανασία ψυχῆς
Ἐλάφι = Οἱ πιστοί, ἢ πόθος γιὰ σωτηρία ψυχῆς
Ἰχθύς = Ἰησοῦς Χριστός ( ἸησοῦςΧριστὸς Θεοῦ Ὑιὸς Σωτήρ)
Λέων = Δύναμις
Φίδι = Δύναμις τοῦ πονηροῦ
                                     


ΦΥΤΑ
Ἐλιά = Εἰρήνη
Φοίνιξ = Ἀθανασία
Δάφνη = Δόξα
Στέφανοι = Νίκη, Βραβεῖο, Εἰρήνη
Ἄμπελος = Ἰησοῦς (Ἐγὼ εἰμὶ ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή…)ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Τοῦ Ὠκεανοῦ = Ἀνδρικὴ γενειοφόρος κεφαλή
Τῶν Ποταμῶν = Ἀνδρικὴ μορφὴ ξαπλωμένη
Τῶν τεσσάρων ἐποχῶν = Κεφαλὲς γυναικῶν ἤ Φυτά - ἄνθη
Τῆς Ἡμέρας καὶ τῆς Νυκτός = Γυναῖκες μὲ ἀρχαιοπρεπεῖς ἐνδυμασίεςΣΥΜΒΟΛΑ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΩΝ
Ματθαῖος = Ἄγγελος
Μάρκος = Λέων
Λουκᾶς = Μόσχος
Ἰωάννης = Ἀετός (Ἰεζεκιὴλ α΄, 10)ΔΙΑΦΟΡΑ
Ἄγκυρα = Ἐλπίδα
Πλοῖο = Ἡ Ἐκκλησία, σωτηρία, ταξείδι
Λύχνο = Φῶς
Θυμιατήριο = Πρσευχή, πνευματικὴ προσφορά
Πηγὴ ὕδατος = Τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν, ἡ ἀλήθειαὉ Δικέφαλος ἀετὸς ὡς σύμβολο τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας:

Ὁ θρῦλος λέει ὅτι στὴν Παφλαγονία, πατρίδα τοῦ αὐτοκράτορος Ἰσαακίου Κομνηνοῦ (11ος αἰ.), ζοῦσε ἕνα ἀκατανίκητο πλάσμα, ἕνας ἀετὸς μὲ δύο κεφάλια. Αὐτή, λοιπόν, ἡ ἰδιότητα, τὸ «ἀκατανίκητο» ἔθελξε, ὥστε νὰ γίνῃ σύμβολο τῆς ἀχανοῦς Βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας. Σ’αὐτὸν προστέθηκε τὸ στέμμα μὲ Σταυρό, στὸ ἕνα πόδι ρομφαία καὶ στὸ ἄλλο στρογγυλὴ σφαίρα (ὁ κόσμος), μὲ Σταυρὸ στὴν κορυφή του. Αὐτὸ τὸ σύμβολο μὲ μικρὲς παραλλαγές, κρατοῦν χῶρες οἱ ὁποῖες προέκυψαν μετὰ τὴν κατάλυση τῆς Βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας ἢ αὐτοπροσδιορίστηκαν ὡς γνήσιοι ἐπίγονοι τῆς Ῥωμαϊκῆς. Διαδόσεις ὑπάρχουν διάφορες γιὰ τὸν δικέφαλο κατὰ περιοχές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου